• Návštevy: 8537

Cenník a služby

Stravovanie: 5x denná strava
Bývanie: 1, 2 a 3-lôžkové izby
Zaopatrenie: upratovanie, pranie, žehlenie, údržba šatstva
Poradenstvo: podľa potreby
Záujmová činnosť: poskytovanie káblovej TV, časopisov, kníh, zabezpečenie náboženských potrieb v súčinnosti s miestnou organizáciou
Kultúrna činnosť: podľa potreby
Poskytovanie osobného vybavenia: poskytuje sa v prípade ak občan nemá osobné vybavenie 
Podpora účasti na spoločenskom živote
Zabezpečenie úschovy cenných vecí

 

Cenník za poskytované služby pre sociálne zariadenie Zemianske Kostoľany

Cenník za poskytované služby pre sociálne zariadenie Kanianka

Cena je určená za 1 mesiac poskytovania sociálnych služieb. Tento cenník platí od 1.3.2014

ESF

SSS Kanianka , n. o. - Tel.:  046 / 5400 090 || E-mail: ssskanianka@gmail.com
Zemianske Kostoľany - Tel.: 046 / 5466 129 || E-mail: ssshuleniova@gmail.com